• www.elainlaakintasanomat.fi
    www.elainlaakintasanomat.fi

Eläinlääkintäsanomat

On eläinlääkintäalan ammattilehti, joka kertoo laajasti eläinlääkärin työstä, alan uutisista, tutkimustuloksista ja tapahtumista. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa, jonka taiton Grafimatik toteuttaa. Toteutimme myös Eläinlääkintasanomien verkkosivut tukemaan painettua lehteä.

www.elainlaakintasanomat.fi